Program Data Symposia 2008

Data Symposium Program 2008

   

Dopolední program

Morning program

9.00-9.30 Registrace, snídaně 9.00 - 9.30 Registration, breakfast
9.30-9.40 Přivítání – Jan Červinka, generální ředitel, Adastra 9.30 - 9.40 Welcome Note – Jan Červinka, CEO, Adastra
9.40-11.05

Hlavní řečník: Jill Dyché, Nebojte se Data Governance: 
- Co je Data Governance a proč je tak populární.
- Master Data Management a další obvyklé impulsy pro Data Governance. 
- Proč projekty datové integrace vytvářejí Data Governance. 
- Jak hned napoprvé správně prosadit program Data Governance?

9.40-11.05 Keynote: Jill Dyché, Deconstructing Data Governance: 
- What is Data Governance, and why it is so popular. 
- Common drivers for data governance—including Master Data Management. 
- Why data integration projects mandate Data Governance. 
- How to launch a Data Governance program the right way, the first time?
11.05-11.30 Přestávka na kávu 11.05-11.30 Coffee Break
11.30-12.30 Panelová diskuse: Data Governance – IT teorie nebo business realita? 11.30-12.30 Panel Discussion: Data Governance – IT Theory or Business Reality?
12.30-14.00 Oběd 12.30-14.00 Lunch
14.00-15.00

Jill Dyché – Deset chyb, kterým se vyhnout při zavádění Data Governance:
- Data Governance – soustřeďte se na procesy, ne rady a výbory 
- Proč je koncept “rozhodovacích práv” tak důležitý 
- Největší chyba, kterou organizace dělají při zavádění Data Governanace 
- Jak a s čím správně začít

14.00-15.00 Keynote: Jill Dyché - The Ten Mistakes to Avoid When Launching Data Governance: 
- Why Data Governance is more process, less committee 
- Why the concept of “decision rights” is so critical 
- The single biggest mistake companies make when launching Data Governance 
- How to get started the right way
15.00-15.30 Přestávka na kávu 15.00-15.30 Coffee Break

 

Odpolední program – Business Track

 

Afternoon Program – Business Track

15.30-16.00 Zaostřeno na zákazníka aneb Customer life-cycle management v GE Money Bank,
David Zmrhal, GE Money Bank
15.30-16.00 Focusing on the Customer: Customer Life-cycle Management in GE Money Bank,
David Zmrhal, GE Money Bank
16.00-16.30 Když DWH dospěje aneb Redesign Enterprise Data Warehousu ve VÚB bance Slovensko
Miroslav Kutej, Michal Dirga, Všeobecná úverová banka
16.00-16.30 When DWH Comes of Age: Redesign of Enterprise Data Warehouse at VUB Bank Slovakia, Miroslav Kutej, Michal Dirga, Všeobecná úverová banka
16.30-17.00  Zpráva o stavu Data Governance v Čechách
a na Slovensku
Petr Černohorský, Adastra
16.30- 17.00  State of Data Governance in the Czech Republic and Slovakia 
Petr Černohorský, Adastra
17.00 Koktejl se speciálním programem

17.00

Cocktails with a special program

 

Odpolední program - Technology Track

 

Afternoon Program& - Technology Track

15:30–17:00

 • E =/ mc2
  Datová kvalita od Ataccamy není relativní, Marek Polášek, Ataccama
 • Co nového nabízí Microsoft na poli BI,
  Pavel Cach, Microsoft
 • Hyperion Planning přichází na český trh, Martin Cabák, Reporters
 • Budování podnikového slovníku
  Peter Hora, Semanta

 15:30–17:00

 • E =/ mc2
  Data Quality by Ataccama is Not Relative, Marek Polášek, Ataccama
 • What is new in BI by Microsoft,
  Pavel Cach, Microsoft
 • Hyperion Planning is Comming to the Czech Market, Martin Cabák, Reporters
 • Building a Business Dictionary,
  Peter Hora, Semanta
17.00 Koktejl se speciálním programem

17.00

Cocktails with a special program
   

Technology Track proběhně v českém jazyce a nebude tlumočen

Technology Track will be in Czech only, translation will not be provided