Data Symposium 2005

Třetí ročník prestižní IT konference

The Third Year of Prestigious IT Conference

 
   
   

Ve čtvrtek 6. října 2005 proběhl v hotelu Diplomat třetí ročník celodenní konference Data Symposium 2005, kde jako hlavní řečník vystoupila Olivia Parr-Rud, mezinárodně uznávaná „první dáma Data Miningu“. Konference potvrdila vzrůstající zájem odborné veřejnosti o témata spojená s Data Miningem v ČR a na Slovensku.

Konferenci shlédlo přes 200 odborníků a specialistů (jejich počet vzrostl oproti loňskému roku o 28 %). Téměř tři čtvrtiny účastníků symposia působí ve finančním segmentu (53 % v bankách a finančních institucích, 16 % v pojišťovnictví), 14 % v telekomunikačních společnostech a 3 % ve státní správě a samosprávě. Tento fakt potvrzuje neustále stoupající zájem IT profesionálů o oblast Business Intelligence a Data Miningu v České republice a na Slovensku.

Dopolední část programu patřila přednášce Olivie Parr-Rud a následovaná panelovou diskusí na téma „Návratnost investic – zaklínadlo velkých IT projektů“. Program odpolední části byl rozdělen do dvou odborných sekcí business a technology. Doslova přeplněný byl sál v business části pro velký zájem o druhou přednášku Olivie Parr-Rud o implementaci Data Mining řešení. Pozornost publika zaujala i odpolední panelová diskuse v technologické sekci na téma „Quality Assurance – popelka či královna IT projektů“. Program završily prezentace konkrétních případových studií a technologické prezentace partnerů konference.

"Data Symposium navštěvuji každý rok. Letošní ročník Symposia byl orientován velmi strategicky, což vyjadřovalo současný trend přesouvání se od technologickým k strategickým problémům", Pavol Horanský, Tatrabanka.

"Data Symposium se velmi se podařilo. Nejvíce se mi líbila přednáška od Olivii Parr-Rud, která byla zaměřena na faktory úspěchu implementace BI. Také se mi líbily případové studie z praxe", Anna Borovská, Český Telecom .

"Data Symposium pro mne mělo velký přínos. Velice mne zaujal přístup Olivie Parr-Rud k celkové problematice úspěšnosti firem a využití znalostí z psychologie a managementu. Dále se mi líbily případové studie, kde bylo jasně vidět, že všichni implementátoři DW a DM řešení naráží na stejné problémy, se kterými se potýkáme i my. Výborné byli i panelové diskuse s aktivním vstupem lidí z hlediště", Iva Šlegrová, Český Telecom.

"Rok od roku se zvyšuje úroveň Data Symposia. Na letoším ročníku se sešli přednášející i účastníci, kteří mají rozsáhlé znalosti z oboru a bez zábran si své zkušenosti vyměňovali", Luboš Mrázek, eBanka.