Program Data Symposia 2007

Data Symposium Program 2007

   

Dopolední program

Morning program

9.00 - 9.30 Registrace, snídaně 9.00 - 9.30 Registration, breakfast
9.30 - 9.40 Přivítání – Jan Červinka, generální ředitel, Adastra Corporation 9.30 - 9.40 Welcome Note – Jan Červinka, CEO, Adastra Corporation
9.40 - 11.10 Hlavní řečník: Larry English – Total Information Quality Management (TIQM®): Nejvýznamnější faktory efektivity v informačním věku 9.40 - 11.10 Keynote: Larry English - Total Information Quality Management (TIQM®): Critical Factors for Effectiveness in Realized Information Age
11.10 - 11.40 Přestávka na kávu 11.10 - 11.40 Coffee Break
11.40 - 12.45

Panelová diskuse: A přece se točí aneb vše se točí kolem dat:

11.40 - 12.45

Panel Discussion: And Yet It Does Move: Everything Revolves Around Data

  • Data v hledáčku top managementu
  • Proč být přátelský k datům – principy Data Aware Organization
  • Dozrál čas pro Data Governance
  • Data in the Focus of Top Management
  • Why Being Friendly to Data Pays – Principles of a Data Aware Organization
  • Time Has Come for Data Governance
12.45 - 14.00 Oběd 12.45 - 14.00 Lunch
14.00 - 15.00 Larry English – Nová role informačního managementu v 21. století 14.00 - 15.00 Larry English - Transforming the Role of Information Management for the 21st Century
15.00 - 15.30 Přestávka na kávu 15.00 - 15.30 Coffee Break

 

Odpolední program – Business Track

 

Afternoon Program – Business Track

15.30 - 16.00 Česká pojišťovna na špici v integraci klientů – Redesign master databáze klientů, Miroslav Benedík, Česká pojišťovna, David Slánský, Adastra 15.30 - 16.00 Česká pojisťovna, Spearheading in Client Integration – Redesign of Clients Master Database, Miroslav Benedík,
Česká pojišťovna, David Slánský, Adasta
16.00 - 16.30 Business Performance Management ve společnosti Bonatrans, Václav Papřok, Bonatrans Group 16.00 - 16.30 Business Performance Management in Bonatrans, Václav Papřok, Bonatrans Group
16.30 - 17.00 Zkušenosti s integrací řešení Business Intelligence při akvizici bankovních institucí, Luboš Mrázek,
Raiffeisenbank, eBanka
16.30 - 17.00 Experience in Integration of Business Intelligence Solutions During Acquisition of Banking Institutions, Luboš Mrázek, Raiffeisenbank, eBanka
17.00 Koktejl se speciálním programem

17.00

Cocktails with a special program

 

Odpolední program – Technology Track

 

Afternoon Program – Technology Track 

15.30 - 16.00 Řešení Business Intelligence od společnosti Microsoft, Pavel Cach, Microsoft 15.30 - 16.00 Business Intelligence Solutions Based on Microsoft Technologies, Pavel Cach, Microsoft
16.00 - 16.30 Ataccama CDI – jednoúčelové zařízení, které se postará o vaše zákaznická data, Michal Klaus, Adastra 16.00 - 16.30 Ataccama Introduces CDI Appliance - a Box That Will Take Care of Your Data, Michal Klaus, Adastra
16.30 - 17.00 Technologie pro Corporate Performance Management, Viktor Seige, Reporters 16.30 - 17.00 Technologies for Corporate Performance Management, Viktor Seige, Reporters
17.00 Koktejl se speciálním programem

17.00

Cocktails with a special program