Data Symposium 2007

banner_English.jpgPátý ročník prestižní konference,
jako hlavní řečník vystoupil Larry English

The fifth year of prestigious IT conference
with keynote speaker Larry English

 

V úterý 16. října proběhl v hotelu Corinthia Towers již 5. ročník celodenní konference Data Symposium 2007 s mezinárodní účastí. Pět ročníků této akce v Praze představilo pět hvězd v oboru informačních technologií. Na letošním Data Symposiu přítomné zaujal Američan Larry English, Information Management Guru.

Data Symposium se každoročně setkává s velkým ohlasem IT profesionálů z oblasti datové integrace, datové kvality a data warehousingu. Nejinak tomu bylo i na jubilejním ročníku Data Symposia 2007 zaměřeném na Master Data Management a řízení kvality dat, které opět zaznamenalo vzrůstající zájem odborné veřejnosti. Konference se zúčastnilo na 300 IT odborníků z finančních institucí, telekomunikací, státní správy a dalších oblastí.

„Letošní Data Symposium, stejně jako předchozí, hodnotím jako výborné. A to jak po stránce formální, tak po stránce obsahové. Bylo srovnatelné a v lecčems i lepší než zahraniční konference, protože se více zabývalo věcnou problematikou, ne popisem firemních produktů. Hlavní řečník - Larry English mne zaujal především vysokou profesionalitou, věcností výkladu a odkazy z praxe. I ostatní řečníci a panelisté ukázali vysokou odbornost a otevřeně hovořili i o problémech z praxe. Své postřehy z přednášky «Transforming information management for the 21 st century» od Larryho Englishe použiji pro výuku předmětu Organizační a informační strategie, který přednáším v Bankovním institutu." Bohumil Miniberger, docent, Bankovní institut vysoká škola

„Už tradične na mňa urobila dojem profesionálna organizácia Data Sympózia. Tento rok môj dojem potvrdil aj hlavný hosť. Väčšina prezentácií a vystúpení, ktorých som sa doteraz zúčastnila, sa zaoberala budovaním nových riešení. V práci sa moje oddelenie venuje dennodennému supportu už existujúcich riešení, počas «normálneho» života aplikácií, keď sú developri už dávno doma. Preto ma oslovil tohoročný hosť Data Sympósia, ktorý sa venoval problémom vychádzajúcim práve z oblasti štandardneho behu aplikácie a prípadným improvement programom. Konkrétne ma potešilo veľa príkladov, ktoré môžem použiť v argumentácii pre Business Cases. Inšpiroval ma tiež príklad použitia Ishikawa analýzy pre data quality improvement project." Zuzana Matiašovičová, BI Domain Manager, DHL Information Services (Europe) s. r. o.

„V pořadí již páté Data Symposium tématicky navázalo na ročníky minulé a tomu plně odpovídal i výběr hlavního řečníka a jím přednesené příspěvky. Je cítit, že informační technologie, do kterých Data Management také patří, se stávají stále důležitější součástí všech společností a představují jeden ze základních výrobních prostředků. Jako každoročně na mě velký dojem udělala vhodná volba hlavního řečník a také případové studie v odpolední části nabitého programu konference." Z Data Symposia si odnáším mnoho impulsů, především uvědomění si celkové integrity fungování společností, a to zejména finančních institucí, a velkého významu Data Managementu. Ten není, respektive by neměl být, pouze otázkou «hochů z IT,» ale naopak je záležitostí každého člena týmu počínaje asistentkou a konče vrcholovým vedením společnosti. Pokud si uvědomíme, že otázka kvalitních dat a způsob jejich použití je jedním z nejsilnějších zdrojů, máme velkou šanci nejlépe uspět v dnešním vysoce konkurenčním prostředí." Jan Váňa, ředitel divize IT a služeb, Santander Consumer Finance a.s.

„Data Symposium má standardně vysokou úroveň, a proto se ho pravidelně účastním. Ani letošní ročník mne v žádném ohledu nezklamal. Larry English byl velmi  přesvědčivý řečník. Doufám, že se nám podaří navázat s ním užší spolupráci a využít jeho zkušenosti pro naší práci . Z konference jsem si odnesl řadu inspirací, například pro komunikaci a argumentaci při prosazování Data Quality.“ Ondřej Hercog, Head of Integration Services , IT Application & Integration Services, Komerční banka.

"Data Symposium se pro mě stalo synonymem pro příjemné setkání s kolegy a přáteli, odborníky, nejen z oblasti data warehousingu, ale i z oblastí souvisejících. Setkání, které má navíc každý rok několik zářivých bodů. Největší očekávání ve mně letos vzbuzovala účast Larryho Englishe, který myslím opravdu nikoho nezklamal. Dokáže mluvit o věcech, které jste již mnohokrát slyšeli a uplatňovali, s nadšením podloženým letitými praktickými zkušenostmi. Jasně si uvědomíte, že vám právě otevřel nové obzory, a cítíte nutnost s tím ve firmě něco udělat. Druhou oblastí, kterou bych na letošním Data Symposiu vyzdvihl, byla možnost sdílet s kolegy z oboru jejich zkušenosti. Zkušenosti, jejichž získání stojí nemalé úsilí a překonání mnoha překážek. O to více je třeba ocenit ty, kteří se o ně dokáží podělit s ostatními. Pokud bych měl zdůraznit jednu zkušenost, která mě nejvíce inspirovala, pak to bylo zapojení lidí z oblastí businessu do procesů v IT oblastech. V neposlední řadě bych rád vyzdvihl skvělou organizaci a atmosféru akce. Atmosféru, která mi od počátku do konce dávala pocit, že mám tu čest být přítomen něčemu v naší zemi a v oblasti informačních technologií výjimečnému." Zdeněk Lapáček, ředitel odboru interního reportingu, Česká pojišťovna