Data Symposium 2006

Čtvrtý ročník prestižní IT konference
The Fourth Year of Prestigious IT Conference
  brobst_s.png 
      
    

 

V uterý 17. října proběhl v hotelu Corinthia Towers čtvrtý ročník celodenní konference Data Symposium 2006 s mezinárodní účastí, která se stala středem zájmu IT profesionálů z oblasti datové integrace, kvality a skladování dat. Vzrůstající zájem odborné veřejnosti o tuto akci potvrdil, že prestižní konference Data Symposium se ubírá správným směrem. Účastníci Data Symposia 2006 velmi ocenili vystoupení charismatického řečníka Stephena Brobsta s jeho vizemi o budoucnosti integrace a skladování dat s odkazy na konkrétní aplikace. Na přednášky tohoto mezinárodně uznávaného odborníka navázala panelová diskuse a prezentace konkrétních případových studií z uvedené oblasti.

„Data Symposium bylo zorganizováno na profesionální úrovni a témata přednášek byla zajímavá. Líbil se mi poměr mezi přednáškami „vizionářskými“ a druhou částí Data Symposia, která byla blíž k praxi a byla zde znát korelace mezi těmito dvěma oblastmi.V úvahách jak dál zazněly velmi podnětné myšlenky, jako červená nit se symposiem neslo téma, zda je ODS správná nebo není a všichni zúčastnění si mohli sami zhodnotit, zda je vhodná pro jejich organizaci,” Ing. Jan Patera, Vedoucí skupiny Aplikace & DB, Mafra

„Ze všech Data Symposií, které jsem navštívil, bylo tohle to nejlepší. Témata, která se probírala, se nám honí hlavou, přemýšlíme o nich a je naprosto jasné, že to není úplně jednoduché.  Přínosné není jenom to, že si poslechneme guru z oboru, ale potkáme se s kolegy, kteří mají podobné problémy, bavíme se o tom, jak je řešili, co se jim povedlo i nepovedlo,“ RNDr. Josef Hlavica, vedoucí oddělení centrálního datového skladu, ČSOB

„Data Symposium se mi moc líbilo. Nejvíc mne zaujala prezentace Jany Kolářové ze společnosti Telefónica O2, protože přednášející mluvila z duše všem projektovým managerům datových skladů,” Karel Rott, projektový manažer BI, Tipsport

Stephen Brobst je naprosto fantastický řečník, který dokáže všechny strhnout a jeho myšlenky by všichni měli vzít na zřetel, protože to je to, co se podle mého názoru bude implementovat v oblasti Data Warehousingu v nejbližších pěti letech,” Milan Roubal, Business Intelligence Specialist, MAKRO Cash & Carry ČR