Řečníci/Speakers

 

Darren Edery, CEO, Adastra Canada
Darren is focused on improving clients' strategic, tactical, and operational decision making through the use of Business Intelligence and Data Warehousing. He helps Adastra's clients conceptualize and deliver best in class Information Management solutions, and oversees Business Development for Adastra in North America. Darren holds an Honours BASc in Computer Engineering from the University of Waterloo.

Darren se zaměřuje na zlepšení strategického, taktického a operativního rozhodování klientů s využitím systémů Business Intelligence a Data Warehousing. Zajišťuje pro klienty Adastry ve své třídě nejlepší řešení pro správu informací a dohlíží na rozvoj obchodu pro Adastru v Severní Americe. Darren je držitelem Honours BASc v počítačovém inženýrství  na University of Waterloo.

 

Nelio Lucas, SVP Technology & Chief Achitect
Nelio oversees Adastra’s technology strategy and manages the technical competency groups within Adastra. He provides ongoing technical leadership and consulting services to Adastra’s customers and ensures that the highest standards of technical excellence are met. Nelio has an Honours Degree in Computer Engineering from the New University of Lisbon.

Nelio dohlíží na technologickou strategii  společnosti a rozhoduje o použití technických způsobilostí v rámci skupiny Adastra. Poskytuje průběžné technické vedení a poradenské služby pro zákazníky Adastry a zajišťuje garanci nejvyšší  technické úrovně. Nelio je držitelem  Honours Degree v počítačovém inženýrství na New University of Lisbon.

 

Wayne Knaggs, Manager Business Solutions, Adastra Canada
Wayne has over 16 years of experience in business process re-engineering, data and business-systems analysis. His projects include a major ERP system for the defence industry, leadership roles in Data Governance programs, and a key role in the design and establishment of regulatory reporting solution at a major bank. His excellent communication skills coupled with his business process knowledge allows him to deliver high-quality, durable results and positively impact every business environment. Wayne specializes in Data Governance and is a regular speaker at major industry conferences.

Wayne má více než 16 let zkušeností v business re-engineeringu procesů, analýze datových a podnikových systémů. Mezi jeho projekty patří velké ERP systémy pro obranný průmysl, zaujímá řídící pozice v programech Data Governance a má klíčovou roli při návrhu a zavedení reportingových řešení pro velké banky. Jeho výborné komunikační schopnosti, spolu s jeho znalostí obchodních procesů, mu umožňují poskytovat vysoce kvalitní a stabilní řešení s pozitivním vlivem na všechna podnikatelská prostředí. Wayne se specializuje na oblast Data Governance a je pravidelným řečníkem na významných firemních konferencích.

   

Thierry Winckelmans, Sybase BI Evangelist EMEA 
Mr.Thierry Winckelmans has more than 25 years of professional experience including 20 years in IT Systems implementation and tuning. He has participated in the design and implementation of various replication systems, OLTP systems, DSS systems and data warehouse projects. He has extensive experience in IT systems analysis, development, deployment and tuning. In the business intelligence area, he helped in the downsize of a mainframe infocenter to an NT Sybase IQ at Fortis Bank, first bank of Belgium, and then to the redesign of their BI architecture. He participated in the rearchitecture of the new BI platforms at Dexia-BIL (first bank of Luxemburg), FIM (Asset Management of Fortis Group), Colruyt (3rd retailer in the Benelux), STATEC (Statistical office of Luxemburg) and others, developing together with those customers the concepts of xStream datawarehouse and BIPM.

 

Robert Havránek, Application Platform Product Manager, Microsoft
Robert Havránek působí jako produktový manažer ve společnosti Microsoft, kde má na starosti aplikační platformu, konkrétně produkty SQL Server a Windows Azure platformu. V přechozích rolích působil v Microsoftu v oblasti rozvoje partnerů a partnerských programů a mimo Microsoft na různých pozicích v marketingu a managementu.

    David Zuanelli, EMEA Director of APM Solutions, Compuware
David Zuanelli has been working in the IT industry for over ten years. During the first three years David was responsible for Gomez SaaS enabled Strategic Accounts across the Americas and more recently across Europe, working with Compuware's Application Performance Management (APM) Solutions. Today David is EMEA Director of APM Solutions at Compuware. 
 
   

Martin Knotek, Senior Consultant, Adastra Czech
Martin Knotek pracuje ve společnosti Adastra na pozici senior konzultant, se zaměřením na projektový management, platformu Liferay a Microsoft .Net. V oblasti IT působí již devět let a podílel se na řadě významných IT projektů.

     

Dotazy? / Questions?: Kamila Rychtaříková, Tel: +420 271 733 303, e-mail: datasymposium@datasymposium.cz